Neregresni faktoring vs. regresni faktoring

Vas zanima distinkcija med naslednjima oblikama faktoringa: neregresni faktoring in regresni faktoring?

Dodatno pa tudi to, kako lahko omenjeni obliki pripomoreta k boljši likvidnosti podjetja. Predstavljena bo tudi vloga, ki jo ima boniteta udeležencev faktoring poslov. Vabljeni k branju tega prispevka.

Distinkcija: Neregresni faktoring vs. regresni faktoring

neregresni-faktorinf-prva-financna-agencija

Faktoring predstavlja alternativno obliko financiranja malih, srednje velikih in hitro rastočih podjetij. Koristijo ga predvsem podjetja, ki blago in/ali storitve prodajo na odložen rok plačila (30, 60, 90 dni). 

Zaradi takšnega poslovanja so podjetja podvržena številnim tveganjem. Pri tem je najbolj izrazito prav kreditno tveganje, ki nastane takrat, ko podjetje prodaja blago/storitve na odložen rok plačila. 

Obstaja veliko oblik in vrst faktoringa, v tem zapisu se bomo posvetili predvsem tema dvema oblikama: neregresni faktoring in regresni faktoring. 

Distinkcija med njima je bistvena za gospodarsko varnost podjetij ter vsebino in učinke teh instrumentov.

Neregresni faktoring predstavlja obliko financiranja podjetij, kjer faktor oz. faktoring družba financira podjetje in v celoti prevzema kreditni riziko oziroma riziko neplačil njegovega kupca (dolžnika).

V primeru regresnega faktoringa se faktoring hiša pogodbeno zavaruje. V primeru, ko kupec iz nekega razloga ne poravna odprtih terjatev/obveznosti v predvidenem roku, se ta odgovornost preloži na podjetje (odstopnika), ki je v vlogi prodajalca terjatev.

Regresni faktoring se uporablja predvsem v primeru, kadar ima podjetje (odstopnik) več kupcev s slabšo bonitetno oceno. V tem primeru odstopnik terjatev jamči za izplačilo nastalih obveznosti do faktorja.

Ne glede na distinkcije, pa obe obliki faktoringa izboljšata likvidnost podjetij in stabilnost denarnega toka.

Zakaj je pomembna boniteta udeležencev faktoring poslov?

boniteta-ebonitetesi

Ob določanju limitov je bistveno za katero vrsto faktoringa gre. Npr. pri neregresnem faktoringu, kjer gre v večini za financiranje na podlagi določenega premoženja (odstopljenega faktoring družbi), je boniteta oz. bonitetna ocena dolžnika bistvena.

Pri regresnem pa poleg bonitetne ocene dolžnika, tudi bonitetna ocena odstopnika terjatve (podjetja, ki želi prodati terjatve in pridobiti svež denarni tok).

Na tem mestu je potrebno omeniti tudi, kaj pomeni regresna pravica.

Regresna pravica pomeni, da lahko faktoring hiša, v kolikor na dogovorjeni dan ne prejme plačila s strani kupca (dolžnika), plačilo zahteva od podjetja (odstopnika/prodajalca) ki je prodalo terjatve.

Nekatere faktoring hiše dodatno omogočajo še eno rešitev za primere, ko kupec (dolžnik) terjatev ne poravna faktoring hiši.

Omenjeno storitev imenujemo zavarovanje terjatev, kakršno ponuja tudi naša Prva finančna hiša d.o.o. v sklopu mednarodnega faktoringa. Predmet zavarovanja so torej terjatve do kupcev v tujini in sicer do višine, ki ga faktor določi na podlagi presoje bonitete kupca.

Dodatno, zavarovanje terjatev v tujini ščiti odstopnika (prodajalca) terjatve tudi v primeru, če kupec (dolžnik) obveznosti ne poravna, prav tako tudi v primeru njegove insolventnosti.

 

Faktoring (neregresni faktoring, regresni faktoring itd.) predstavlja odličen način za sorazmerno hitro pridobitev svežih denarnih sredstev. Z njimi si podjetje zagotovi likvidnost in stabilnost denarnega toka. Tekom prispevka smo omenili tudi to, da pri nobenem poslu ne smemo zanemariti dejstva, kako pomembna je dobra boniteta podjetja, s katerim vstopamo v nov posel. 

 

Viri:

  1. Pri izbiri partnerjev se ne zanašajte zgolj na lastno intuicijo 
  2. Pogovor o spletni optimizaciji z Urško Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si
  3. To so najmočnejša, najbogatejša in najbolj dobičkonosna podjetja na Celjskem 2019
  4. Zakaj je bonitetna ocena podjetja pomemben kazalnik uspešnosti podjetja
  5. Podravsko podjetje leta
  6. Dostop do pomembnih vsen v povezavi z javnimi razpisi